Celede » Hoofdpagina » Welkom!
Celede: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Celede

Kleding voor de tropenreis

Als je op reis gaat naar de tropen moet je aan veel dingen denken waaronder inentingen, reisverzekering, de reis zelf, de overnachtingen enzovoorts. Daarnaast is het ook belangrijk om je van tevoren g…

Max Ernst en 'Die Geburt der Turmuhr'

Max Ernst was een Duitse surrealistische kunstenaar uit het begin van de 20e eeuw. Hij maakte zijn kunst in verschillende technieken, die hij zelf ook had ontwikkeld, waaronder frottage. Deze techniek…

Vernieuwingen van Édouard Manet

De schilderijen van Édouard Manet worden in de literatuur beschreven als een radicale breuk met de traditie. Er worden verschillende historische inspiratiebronnen genoemd die hieraan ten grondslag lig…

De Marianum: Maria als apocalyptische vrouw

Een Marianum is een beeldhouwwerk van twee ruggelings geplaatste beeltenissen van Maria met het Christuskind, waartussen een mandorla waarop aan het uiteinde van de stralen, een rozenkrans is aangebra…
mijn kijk op

Behoud en herbestemming van monumentale gebouwen?

Onze leefomgeving verandert continue. Doordat onder maatschappij verandert, veranderen onze leefstijlen en daarmee ook ons ruimtegebruik. Door deze ontwikkeling gaan we steeds anders om met onze histo…
Schrijf mee!